هواداران استاد ایرج رحمانپور  اعتراض به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران. ایرنا...لکی باستانی است - هواداران استاد ایرج رحمانپور
اعتراض به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران. ایرنا...لکی باستانی است

چندی پیش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) در یکی از مطالب منتشره مطالبی را در مورد گویش های محلی لرستان ارایه نموده که در آن با ذکر عمر ۴۰ ساله برای زبان لکی سبب برانگیخته شدن خشم و اعتراض ساکنین لرستان به این خبرگزاری شد.

با آگاه بودن از اینکه روزگاری نه چندان دور زبان لکی زبان مردم لرستان و اکنون نیز زبان غالب مردمان بخشی از لرستان است باید در اقدامی هماهنگ اعتراض خویش را نسبت به ایرنا اعلام کرد.

در این راستا انجمن لرستانی های مقیم تهران و نشریه اینترنتی لوور به دفعات مکرر بیانیه هایی را در اعتراض به ایرنا منتشر کردند که متاسفانه تا کنون ایرنا هیچ واکنشی نسبت به بیانیه ها نشان نداده است.

لذا از دوستان گرامی هم استانی و تمام کسانی که نسبت به پرشیا و زبان های باستانی آن حس مسوولیت دارند درخواست می شود تا متن اعتراضات خود را در آدرس زیر نوشته و برای ایرنا ارسال نمایند.

http://www2.irna.ir/fa/irncontact/menu-286/

موضوع نامه شما به ایرنا می بایست حاوی واژگان زیر باشد:

لکی. زبان لکی. لرستان. گویش های لرستان. انجمن لرستانی ها. ۴۰ سال اشتبا۰ و ...