هواداران استاد ایرج رحمانپور  غم یک همراه تاریخی سرزمین ما وناله های تاریخی یک قوم است - هواداران استاد ایرج رحمانپور
غم یک همراه تاریخی سرزمین ما وناله های تاریخی یک قوم است

تصویر از از سایت گهر دات کامایرج رحمانپور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه لرستان ، با اشاره به ریشه وپایگاه فکری غم در اشعارش گفت : غم یک همراه تاریخی سرزمین ما وناله های تاریخی یک قوم است که در فرهنگ ،ادبیات وحتی چهره مردم لر همواره نمایان است ونشات گرفته از سرنوشت آنهاست .
وی افزود قوم لر وسرزمین آنها همواره در طول تاریخ جولانگاه حملات اقوام ، قبایل وکشورهایی بوده که هر از چند گاهی این سرزمین را مورد هجوم قرار داده اند واین منطقه بارها ویران شده ودوباره از نو شکفته شده است .

ارسال  به سایت توسط : نسیم