هواداران استاد ایرج رحمانپور  دانلود آلبوم بسیار زیبای آینه اشک از آقای ایرج رحمانپور - هواداران استاد ایرج رحمانپور
دانلود آلبوم بسیار زیبای آینه اشک از آقای ایرج رحمانپور
بنام پروردگار روژگاران و شوگاران
برای دانلود آهنگ های آلبوم آینه اشک از استاد به لینکستان همین صفحه مراجعه نمایید.


1. تصنیف شای و آن


2. آواز


3. تصنیف ملاوه ناوه


4. تصنیف آینه آسه ر


5. تصنیف چوپی


6. آواز- مور


7. تصنیف رازتو


8. تصنیف داچه ش خی ن آووآر


9. نوم و نشون چوپی گر

و خوش بژینان